Villkor

VÄNLIGEN LÄS ANVÄNDARVILLKOREN FÖR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen.

Innehåll på socialmediaschool.se

Du samtycker till att webbplatsen själv, såväl som allt innehåll, videor, träningsmaterial, produkter, tjänster och / eller annat material, gjort tillgängligt på webbplatsen av oss eller andra/tredje parter, samt utseendet, (”Innehållet”) underhålls för ditt personliga bruk och information av Social Media School org. nr. 891002-2469, (”Företaget”) och tillhör företaget och / eller dess tredjepartsleverantörer . Du samtycker till att sådant företagsinnehåll ska innehålla alla egna filmer, HTML / CSS, Javascript, grafik, röst- och ljudinspelningar, konstverk, foton, dokument och text samt allt annat material som ingår på webbplatsen, exklusive endast materialen du förse. Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor ger företaget dig härmed en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överförbar och ej underlicensierbar, för att få åtkomst till, visa och använda webbplatsen enbart för dina personliga ändamål. Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, publiceras, sänds, distribueras, användas för offentliga eller kommersiella ändamål eller laddas ner på något sätt om inte skriftligt tillstånd uttryckligen beviljas av företaget. Modifiering av innehållet eller användningen av innehållet för något annat syfte är en kränkning av företagets upphovsrätt och andra äganderättigheter, liksom andra författare som skapade materialet, och kan bli föremål för ekonomiska skador och påföljder. Du får inte distribuera, ändra, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.

Allt innehåll, såsom text, data, grafikfiler, videor och ljudfiler och annat material som finns på webbplatsen, är upphovsrättsskyddat såvida inte annat anges och tillhör företaget och / eller en leverantör till företaget. Inget sådant material får användas förutom vad som anges i dessa användarvillkor.

Aktuell information

Även om företaget använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och aktuell information på sajten, ger företaget inga garantier eller framställningar om dess noggrannhet. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för fel eller utelämnanden på webbplatsens innehåll.

Registrering på webbplats

När du registrerar dig hos företaget och / eller den här webbplatsen samtycker du uttryckligen till att få meddelanden, meddelanden, uppdateringar, rapporter, dokument, meddelanden om nya produkter eller tjänster eller andra register eller korrespondens från företaget. Du samtycker till att få meddelanden elektroniskt genom att skicka meddelandet till dig via e-post eller SMS.

Inskickade förslag

Om du skickar kommentarer eller förslag om sajten till företaget, inklusive, men inte begränsat till, anteckningar, text, ritningar, bilder, mönster eller datorprogram, ska sådana inlämningar bli, och förbli, företagets enda egendom. Ingen inlämning ska vara föremål för någon förtroendeskyld från företagets sida. Företaget ska uteslutande äga alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter till detta) och har rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av alla sådana ansökningar för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt utan något erkännande eller ersättning till dig.

Retur och ångerrätt

Retur- och ångerrätt gäller ej på digitala och nedladdningsbara produkter enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Användning av webbplatsen

Företaget ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig åtkomst till våra data och filer. Men inget system kan vara helt ogenomträngligt, även om det är lösenordsskyddat. Du erkänner att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att komma åt, se, kopiera, ändra eller distribuera data och filer du lagrar med webbplatsen. Användning av webbplatsen sker helt på din egen risk.

Juridiska rättigheter

INTE FÖRETAGET eller någon annan part som är inblandad i att skapa, tillverka eller underhålla WEBBPLATSEN och / eller något innehåll på WEBBPLATSEN SKAL ANVÄNDAS UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR ALLA direkta, oavsiktliga, konsekventa, indirekta eller avgörande skador som uppstår ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖRETAGET GÄLLER ALLT INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ”SOM ÄR” UTAN GARANTI FÖR NÅGON SIN, ELLER UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR MERCHANTABILITY ELLER FITNESS FÖR EN DELTIDIGT PERSONAL. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ELLER GÖR NÅGON REPRESENTATIONER OM ANVÄNDNING AV MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN, RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV LIKA MATERIAL, LIKTIGHETEN FÖR LIKA MATERIAL FÖR NÅGON ANVÄNDARENS BEHOV ELLER LIKELIHODE ATT DIN ANVÄNDNING ÄR ANVÄNDAR HÄR KORREKTIGHET, AKKURACITET, PÅLITLIGHET ELLER KORREKTION. FÖRETAGen GARANTERAR likaså INGEN ELLER GÖR INTE NÅGra FÖRESKRIVNINGAR ELLER GARANTIER ATT DU FÅR FÖRVINNA PENGAR MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER FÖRETAGETS TEKNIK ELLER TJÄNSTER. DU accepterar ALLT ANSVAR FÖR EVALUERING AV DIN EGNA VINNANDE POTENTIELL SOM SOM UTFÖR DIN EGNA FÖRETAG OCH TJÄNSTER. DIN POTENTIELLa förtjänst ÄR HELT till följd AV DINA EGNA PRODUKTER, IDEER, TEKNIKER; DIN UTFÖRANDE AV DIN AFFÄRSPLAN; TIDEN DU RÖSTER TILL PROGRAMMET, IDEER OCH TEKNIKER SOM ERBJUDAS OCH UTNYTTAS; SOM ÄR FINANSER, DIN KUNNSKAP OCH DIN Färdighet. Sedan dessa faktorer skiljer sig mellan alla individer, kan företaget INTE GARANTERA ELLER GÖRA NÅGra FÖRESKRIVNINGAR ELLER GARANTIER OM DIN framgång ELLER INKOMSTNIVÅ. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV MATERIALEN är utan avbrott ELLER FELFRITt, ATT DEFEKTER Korrigeras, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS, INNEHÅLLET OCH / ELLER MATERIALEN TILLGÄNGLIGA PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR fria från BUGgar ELLER VIRUS ELLER ANDRA SKADA KOMPONENTER . DU TAR ALLt ANSVAR FÖR KOSTNADEN AV ALLA NÖDVÄNDIGA REPARATIONER ELLER KORREKTIONER som uppstått efter dina handlingar. FÖRETAGET SKAlL INTE ANSVARAS FÖR NÅGONS PROGRAM FÖR PRESTANDA ELLER SERVICEPROGRAM FÖR ALLA WEBBPLATSER FÖR TREDJEPARTER ELLER TREDJEPARTS TJÄNSTER. Något sådant problem ska regleras ensamt av överenskommelsen mellan dig och den leverantören. Observera att tillämplig jurisdiktion inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier. Vissa av ovanstående undantag kan därför inte gälla dig.

FÖRETAGET SKAL INTE ANSVARAS FÖR prestanda ELLER SERVICEPROBLEM OCH problem AV NÅGON TREDJEPARTS WEBBPLATS ELLER TREDJEPARTS TJÄNSTERFÖRETAG (inklusive, till exempel, din webbtjänstleverantörstjänst, Stripe-betalningstjänster, din programvara och / eller eventuella uppdateringar eller uppgraderingar till det programvara). Något sådant problem ska regleras ensamt av överenskommelsen mellan dig och den leverantören. FÖRETAGET reserverar rätten att fastställa, i dess enda diskretion, även om företaget är ansvarigt för något sådant misslyckande eller missförstånd. FÖRETAGET reserverar också rätten att begränsa ditt användande av webbplatsen och / eller innehållet eller att avbryta ditt konto bör företaget bestämma att du har åsidosatt dessa användarvillkor, eller att du har åsidosatt några andra regler eller villkor för företaget. FÖRETAGET reserverar rätten att avslå tillgång till webbplatsen och / eller företagets innehåll, produkter och / eller tjänster till någon i dess enda diskretion. FÖRETAGET reserverar rätten att fastställa, i dess enda diskretion, även om företaget är ansvarigt för något sådant misslyckande eller missförstånd. FÖRETAGET KAN, i sin enda diskretion, återbetala det initiala avgiften som debiteras för något användande av webbplatsen och / eller något innehåll eller en PRO-RATA-del som är i överensstämmelse med företagets återbetalningspolicy. FÖRETAGET har rättighet att neka ÅTERBETALNING tretio (30) DAGaR EFTER DIN BETALNING FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ELLER INNEHÅLL INNEHÅLL, ELLER PÅ UTFÖRANDE AV FÖRETAGETS KUNDLICENSAVTAL ELLER ANNAT, Oavsett orsaken till reklamation.

Företaget ansvarar ej för OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, direkta, PÅFÖLJANDE ELLER FÖRKLARANDE SKADOR, OCH förutsägbara ELLER INTE, INKLUDERAt, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, SKADA ELLER förlust av egendom, utrustning, information eller uppgifter om förlust , INKOMST ELLER GODVILL, KOSTNADSKOSTNADER, KOSTNADER FÖR UTBYTNINGSTJÄNSTER ELLER KRAV FÖR SERVICEINSTRUKTIONER OCH ÖVERFÖRINGSPROBLEM, TILLGÄNGD AV ENHET FEL I WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET, OCH / ELLER RELATERADE MATERIAL, oförmögen FÖR ANVÄNDANDE ANVÄNDARE ORSAK VAD DET MED RESPEKTTERETO OCH ANVÄNDA TEORI OM ANSVAR. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER användning OM FÖRETAGET HAR ANSÄTT ELLER VET MED risk FÖR SKADOR.

Du samtycker till att ersätta och hålla företaget och var och en av dess styrelseledamöter, tjänstemän anställda och agenter, oskadliga från alla skyldigheter, fordringar, skadestånd och utgifter, inklusive rimliga advokatsavgifter, som uppstår till följd av ditt brott mot detta avtal, varje kränkning av dig av lagen eller tredje parts rättigheter,  material, information, verk och / eller annat innehåll av vilken art eller media du publicerar eller delar på eller via webbplatsen,  din användning av sajten eller alla tjänster som företaget kan tillhandahålla via webbplatsen, och  ditt uppförande i samband med sajten eller tjänsterna eller med andra användare av sajten eller tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att exklusivt försvara alla fordringar som vi har rätt till ersättning enligt detta avsnitt. I sådant fall ska du ge företaget sådant samarbete som rimligen begärs av företaget.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till förmån för företaget, dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare, och var och en har rätt att hävda och verkställa sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning.

Om någon bestämmelserna i detta avtal ska är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska denna bestämmelse anses vara avskild från detta avtal och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

 

Dessa användarvillkor kan ändras genom att uppdatera detta inlägg. Du påverkas av sådana revideringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de dåvarande användarvillkoren som du är bunden till.

Org nr. 891002-2460

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019

Investera i dig själv

“Do not wait; the time will never be “just right.” Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along.” – Napoleon Hill

Kontakt

info (a) socialmeidaschool.se

Prästgårdsängen 13

137 42 Västerhaninge

Investera i dig själv

“Do not wait; the time will never be “just right.” Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along.” – Napoleon Hill

Kontakt

info (a) socialmeidaschool.se

 

Prästgårdsängen 13

137 42 Västerhaninge