15 anledningar att marknadsföring via sociala medier är ett måste för alla småföretagare

 

1. Dina kunder finns på sociala medier.

En av de största anledningarna till att ditt företag ska jobba med marknadsföring och annonsering via sociala medier är att dina kunder spenderar tid på dessa kanaler. Enligt Svenskarna och internet har 83% av Sveriges befolkning minst en social media profil. Antalet globala användare av sociala medier har nu passerat 2,5 miljarder användare. Med så många konsumenter som använder sociala medier varje dag, är det här ett bra tillfälle för småföretag som vill nå sin online publik.

Att skapa en relation till din målgrupp kan vara lätt om du är aktiv på de kanaler som de använder oftast. Med andra ord, locka inte din målgrupp till de kanaler som DU använder – välj att använda de kanaler där DIN MÅLGRUPP är aktiva! Om du inte redan finns på sociala medier kan du gå miste om en viktig chans att bygga relationer till dina kunder och engagera nya kunder.

2. Du kan öka trafiken till din hemsida.

Marknadsföring via sociala medier gör det möjligt för dig att synas framför just din målgrupp. Kanske har de inte hört om ditt varumärke tidigare, men efter att ha sett dina annonser upprepade gånger blir de mer och mer bekanta med det, och människor som känner till ett varumärke och har sett annonser och annat material från det regelbundet under en tid är mer troliga att klicka sig vidare till er hemsida och köpa er produkt eller tjänst.

För att få så mycket trafik som möjligt till din hemsida är det viktigt att regelbundet posta engagerande inlägg som ger värde till din målgrupp. Be inte alltid om saker, var inte alltid säljande. Fokusera på att ge värde. Ju mer högkvalitativt innehåll du postar desto mer trafik kommer det leda till, och under förutsättning att du har en hemsida som är optimerad för konverteringar är det bara en tidsfråga innan det resulterar i en ökad försäljning.

3. Dina konkurrenter finns på sociala medier. 

Oavsett vilken nisch du tillhör så finns dina konkurrenter aktiva och jobbar med att annonsera på sociala medier. Att dina konkurrenter finns och är aktiva på sociala medier kan betyda framförallt två saker; att sociala medier fungerar för dem och att din målgrupp kanske redan pratar om dina konkurrenter på sociala medier. 

Det är viktigt att aktivt jobba för en starkare närvaro på sociala medier för att inte förlora potentiella kunder till konkurrenter. Allt fler människor söker på företag på sociala medier för att få mer information om dem, om ditt företag inte finns på sociala medier är sannolikheten stor att dina potentiella kunder väljer ett företag som de enkelt kan få information om. Visa din målgrupp redan på dina sociala medier att du är med i vad som händer och att du är expert på vad du gör. 

4. Du når olika målgrupper med olika sociala medier.

En annan fördel med sociala medier är att du kan anpassa vilka som ser dina inlägg och annonser väldigt bra genom att använda olika typer av sociala medier. Genom att veta vilka människor som rör sig på olika plattformer kan du även anpassa ditt innehåll efter dem istället för att posta samma innehåll på alla plattformer. Ju mer relevant trafik du får till din hemsida, desto mer kommer försäljningen öka. 

Men, att det finns olika typer av människor på olika plattformer, och att det gör det lättare att anpassa ditt innehåll efter varje platform betyder inte att du behöver finnas överallt, framförallt inte i början. Fokusera hellre på en eller två plattformer dit du kan producera bra material regelbundet.

 


Vill du lära dig mer om hur du som småföretagare kan jobba med sociala medier? Gå vår webbkurs Sociala Medier för Småföretagare!


5. Marknadsföring på sociala medier kan hjälpa dig att ranka högre i sökmotorer. 

Genom att ha en stark profil på sociala medier och ha ett högt engagemang på dina konton indikerar det att ditt varumärke är populärt och ger värde, något som algoritmerna i sökmotorer värderar. Visst är det så att algoritmerna ständigt ändras, men något de alltid strävar efter är att ge människor så mycket värde som möjligt. 

Din närvaro på sociala medier kan inte bara hjälpa dig att ranka högre i sökmotorer, det är även troligt att dina sociala medier rankar högt i sökningar på sitt företag. Därför är det viktigt att ha ett bra innehåll för att fånga nya potentiella kunder genom sökningar.

6. Konsumenterna blir mer mottagliga för dina meddelanden när de marknadsförs via sociala medier.

Användare är aktiva på sociala medier, eftersom dessa kanaler erbjuder ett roligt och enkelt sätt att nätverk, hålla kontakten med vänner och familj och hålla sig uppdaterad om vad som händer i världen. Användarna finns inte på sociala medier för att hålla sig uppdaterade om produktlanseringar och nyheter från olika företag, men det betyder inte att användarna inte följer och interagerar med sina favoritmärken.

Faktum är att 95% av de online vuxna i åldern 18-34 år  sannolikt följer minst ett varumärke på sociala medier. Men när användare följer märken och engagerar sig i sina sociala medier, beror det på att de tycker att innehållet och informationen i dessa sociala mediekampanjer är värdefulla. Oavsett om de letar efter erbjudanden, underhållande innehåll eller bara vill lära sig mer om varumärket, är användarna öppna för varumärken på sociala medier.

En anledning till att konsumenterna är mer mottagliga för din marknadsföring på sociala medier är att sociala medier gör det möjligt att kommunicera med din målgrupp på en mer personlig nivå och visa en annan sida av ditt varumärke. Innehållet som du publicerar på dessa kanaler bidrar till ditt varumärkes personlighet och hjälper dig att visa din varumärkesröst. På sociala medier kan du skapa äkta relationer med din målgrupp, i stället för att bara nå dem via reklam. 

7. Er sociala närvaro kan öka er auktoritet. 

Ju mer värdefullt innehåll ni delar med er av desto mer kommer er auktoritet växa. Om ni visar att ni har en djup kunskap i ert ämne hjälper det er målgrupp att öka förtroendet för er och se er som en auktoritet i ämnet. Ju mer värdefullt innehåll ni har på sociala medier desto fler tillfällen kommer ni få att visa er kunskap.

Om ni skapar innehåll som delas av andra stärker det er auktoritet ytterligare. Dels betyder det att era inlägg når ut till fler människor än vad de gör annars, men framförallt betyder det att någon ser tillräckligt mycket värde i innehållet för att vilja dela det med sina vänner och bekanta. Ju mer människor pratar om ditt företag, desto lättare kommer det vara att få andra att se er som en auktoritet i branschen. 

8. Du får värdefull information om dina kunder. 

Genom att annonsera och marknadsföra din via sociala medier har du möjlighet att få värdefull statistik om din målgrupp och på så sätt anpassa ditt innehåll, dina produkter och dina annonser ännu mer efter din målgrupps intressen, problem och önskningar.  

Dels kan du använda den statistik som du får efter att ha annonserat på sociala medier, du ser vilken åldersgrupp, kön och demografi som är mest troliga att interagera med och köpa av ditt företag, men du kan även se vad kunder säger mer specifikt om just ditt företag och använda det till din fördel. 

Att använda statistiken från de olika plattformerna för att se vilken typ av innehåll som ger mest engagemang är ett bra sätt att veta viken typ av innehåll du ska satsa på. Kanske får du högre engagemang på videos på Facebook medan engagemanget på bilder är högst på Instagram. Använd statistiken du får på plattformerna för att få ut så mycket som möjligt av dina kanaler. 

9. Marknadsföring via sociala medier kan bidra till att öka varumärkesigenkänning.

En annan fördel med marknadsföring genom sociala medier är att det hjälper dig att förbättra synligheten och därmed öka varumärkeskännedomen. Dina sociala sociala profiler ger dig nya möjligheter att dela med dig av ditt innehåll och verkligen visa ditt varumärkes röst och personlighet. Genom att lägga ut fantastiskt innehåll som ger värde för din målgrupp gör du ditt varumärke både mer tillgängligt och bekant för både nya kunder och nuvarande kunder.

Till exempel, låt oss säga att en ny ledning snubblar på ditt varumärke på sociala medier. De kanske inte har hört talas om ditt företag tidigare, men genom ditt sociala mediainnehåll kan de lära sig mer om ditt varumärke och det värde du tillhandahåller. Samma situation kan gälla för dina nuvarande kunder. Efter att ha sett innehållet i sociala medier på flera nätverk kan befintliga kunder bli bättre bekanta med ditt företag, vilket kan öka intresset för ett återkommande köp.

10. Du kan rikta dina annonser mot kunder som redan sett eller interagerat med era inlägg och/eller annonser.

På sociala medier är det otroligt lätt att sikta in sig på en ganska smal grupp människor som kommer se dina annonser. Dels kan du göra väldigt specifika val på vem dina annonser ska visas för, men du kan även välja att bara visa annonser för till exempel människor som tidigare gillat eller delat era inlägg, människor som deltagit på ett av era event eller människor som skrivit upp sig på ert nyhetsbrev.

När du vet exakt vilken typ av människor det är som är mest troliga att bli kund till er, kan du använda facebook för att rikta in dig på människor som är lika just de som tidigare visat intresse för ert företag eller era produkter.

11. Att marknadsföra er genom sociala medier är kostnadseffektivt.

En av de största fördelarna med att annonsera på sociala medier är att det många gånger är otroligt mycket billigare än att annonsera på de klassiska ställena som till exempel på tv och radio. Dels för att den faktiska kostnaden är lägre, men även för att du kan välja helt vilka det är som ska se dina annonser, till skillnad från tv och radio där alla som lyssnar eller tittar tar del av reklamen. 

Det tar dessutom ofta mycket mindre tid att skapa annonser som är anpassade för sociala medier än annonser som ska gå ut i tv eller tryckas som affischer. 

12. Marknadsföring på sociala medier ökar ofta konverteringarna. 

Enligt undersökningar ökar andelen försäljningar avsevärt vid annonsering via sociala medier i förhållande till de klassiska reklamplatserna som tv och radio. Det kan bero på att du har möjlighet att svara på frågor och önskemål på en gång, det är lätt för din målgrupp att få kontakt med dig. Det i sin tur gör det möjligt för dig att öka chansen att sälja till  de kunder som hört av sig till er. 

Det kan göra otroligt stor skillnad att ha en mänsklig närvaro i era annonser. Istället för att ni har en affisch på stan som människor kan gå förbi och undra något, men sällan höra av sig till er, ger ni dem en möjlighet att på en gång ställa och få svar på sina frågor. Att visa era kunder att det finns en människa bakom företaget gör det lättare att bygga relationer och på så sätt öka försäljningen. 

 


I kursen Social Medier för Småföretagare lär du dig bland annat hur du lyckas med din marknadsföring på sociala medier, att skapa framgångsrikt material, att göra en hållbar strategi för dina sociala medier och grunderna i digital marknadsföring.


 

13. Du kan öka lojaliteten med sociala medier. 

På sociala medier kan du till skillnad från din hemsida ha en mer personlig ton mot din målgrupp. Du kan visa att det är människor som sitter bakom skärmen och anpassa svaren efter varje enskild människa och fråga. Att engagera dig på sociala medier och interagera med din målgrupp hjälper dig att bygga relationer och öka lojaliteten. Ofta blir vi mer benägna att köpa när vi får en lite mer personlig relation till företaget, till exempel efter att ha skrivit med någon på företagets sociala medier. 

Om du får en fråga på någon av dina kanaler, svara ordentligt och personligt och visa att personen är  värdefull för dig. Visa att du lägger tid och energi på att tillgodose personens behov och ge svar på de frågor hen har. 

14. Människor frågar efter rekommendationer på sociala medier. 

En av de absolut mest kraftfulla verktygen ett företag kan använda sig av är ordens kraft. Att använda sig av mun-till-mun marknadsföring, eller buzz-marketing  är något som använts sedan långt tillbaks och på många sätt har ett företags digitala närvaro blivit en del av det. Även om vi inte pratar med människor fysiskt så är det en människa som sitter på andra sidan av kommentarsfältet eller chatten. 

Många sociala plattformer har funktioner där man kan be om rekommendationer, till exempel vilken resturan man ska gå till eller vem man ska anlita för att renovera sitt hus. Vi är ofta mer benägna att lyssna på tids från andra privata användare än att lyssna direkt på företagen, eftersom företagen alltid har en privat agenda medan privatpersonerna kan se med subjektivt på det. 

Det är större sannolikhet att någon väljer just ditt företag om de har fått det rekommenderat, det gäller inte bara personer de känner, utan även recensioner av olika slag, något ni kan få på era sociala kanaler. Många söker aktivt efter recensioner innan de väljer ett visst företag, både på sociala medier och på till exempel google maps och liknande. Att alltid finnas där och visa en stark närvaro, svara på framförallt negativa recensioner men även positiva och än en gång visa att ni bryr er om era kunder gör det mer sannolikt att någon väljer just er. 

15. Sociala medier hjälper er att synas framför människor som inte visste att ni fanns.

Företag har i årtionden förlitat sig på att hitta nya kunder genom marknadsföring på sökmotorer och att fokusera på sin sökmotoroptimering, men att ha en aktiv närvaro på sociala medier kan ge ett minst lika bra resultat. Ett bra sätt att hitta nya kunder och öka er försäljning är att aktivt lyssna på och analysera vad er målgrupp skriver på både era och era konkurrenters sidor. Genom att lära er se vad som trendar i ett tidigt skede och lösa era kunders problem efter vad de skriver på sociala medier kan ge er ett stort försprång framför era konkurrenter. Ni kan även använda samma metod för att se vilken typ av människor det är som engagerar sig mest i frågor som är relevanta för ert företag och därmed rikta ert innehåll och annonser mot just de människorna. 

1 Kommentar

  1. Pingback: Vad är social media marketing? – Social Media School

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *